Startside

Beskytter verdier mot brann.

FirePro miljøvennlige brannslokkesystem bruker et patentert slokkemiddel (FPC) som  er et resultat av intensiv og omfattende forskning og utvikling. FirePro er testet og sertifisert i henhold til de strengeste internasjonale standarder og krav. FirePro benyttes i dag av prestisjetunge kunder i mer enn 110 land over hele verden.

FireBan_Product

fpc1

Kjernen i FirePro-teknologien

FirePro benytter den nyeste generasjonen av FPC slokkemiddel som i hovedsak består av kaliumsalt med ikke-pyrotekniske materialer. Ved aktivering forvandles FPC raskt til en svært effektiv kondensert aerosol gass som blir jevnt fordelt i rommet den beskytter. Den slokker brannen, ikke på grunn av oksygenmangel eller avkjøling som man kjenner i den tradisjonelle branntrekanten, men ved å avbryte den kjemiske kjedereaksjonen som forekommer i flammen.

FirePro systemet er førstevalget til markedsledere over hele verden

 

Miljøvennlig

Miljøvennlig kondensert aerosol brannslokkingsteknologi kom som et resultat av 1994 Montreal-protokollen. Den internasjonale avtalen utestengte ozonreduserende stoffer som Halon 1301 (bromtrifluormetan) og andre halokarbon- og klorbaserte stoffer. FirePro- teknologien tilbyr en bærekraftig fremtid for oss mennesker.

Fakta om FirePro produkter:

15_years_shelf_life
Beholderne har 15 års holdbarhet

light
Ikke elektrisk ledende

hfc_free
HFC Fri


Halon Alternativ

15_years_shelf_life
Ikke trykksatt

15_years_shelf_life
Ikke korrosivt

15_years_shelf_life
CFC Fri

15_years_shelf_life
Ødelegger ikke ozonlaget

15_years_shelf_life
Fortrenger ikke oksygen

15_years_shelf_life
Ikke giftig

15_years_shelf_life
Fører ikke til global oppvarming

15_years_shelf_life
Produsert i henhold til ISO 14001 / 9001 Standarder